תובענה ייצוגית


בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין שליחת הודעת פרסומת ללקוחות האפליקציה


הסדר פשרה + בקשה לאישורו

פסק דין